Partene

1. Partene

Selger er Mobilmarked AS, Org.Nr. 826 916 842, Nordre Fokserød 13B, 3241 SANDEFJORD, [email protected]. Heretter kalt: vi, oss, selskapet, Mobilmarked, Mobilmarked.no, selger, verksted eller verkstedet.

Kjøper er forbruker som foretar bestilling på selgers nettside eller gjennom annen direkte kontakt med selger over e-post, telefon eller annen fjernkommunikasjon, og betegnes i det følgende som du/deg/kjøper.

2. Bestilling og avtaleinngåelse

Avtale er inngått når du har gjennomgått alle trinn i vår bestillingsløsning og etter at du har mottatt ordrebekreftelse fra oss.

Avtalen består av disse kjøpsbetingelsene, sammen med opplysninger i nettbutikken, bestillingsløsningen og ordrebekreftelsen.

Det er viktig at du kontrollerer ordrebekreftelsen straks etter at du mottar denne. Ved eventuelle feil, eller dersom du ikke mottar ordrebekreftelsen kort tid etter din bestilling, ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice.

Andre vilkår kan avtales i tillegg til, eller i stedet for disse generelle kjøpsvilkårene, så fremt det ikke er i strid med ufravikelig forbrukerrett.

For kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet gjelder egne vilkår.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen du skal betale for varen. Fraktkostnader kommer i tillegg og beregnes i bestillingsløsningen før betaling og avtaleinngåelse. Priser inkluderer merverdiavgift og alle andre eventuelle avgifter.

4. Betaling

Vi tilbyr følgende betalingsmuligheter ved kjøp i vår nettbutikk:

Klarna

Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

5. Levering

Levering er skjedd når varen er mottatt av deg eller noen som mottar på dine vegne. Risikoen for varen går over på deg fra leveringstidspunktet.

Hvis ikke leveringstidspunkt står i bestillingsløsningen eller i ordrebekreftelsen, skal varen leveres senest [X] dager etter at du mottar ordrebekreftelsen. Varen leveres til den oppgitte adressen. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å endre leveringsadressen, så vil vi forsøke å hjelpe deg.

6. Retur (angrerett)

Er du forbruker, har du en lovfestet rett til å returnere hele eller deler av kjøpet innen 14 dager fra du mottok varen(e). Returskjema og nærmere vilkår ved bruk av angreretten finner du her. Vi vil også be deg bekrefte at du har lest og forstått vilkårene før du sender din bestilling, og i tillegg oversender vi informasjonen sammen med din ordrebekreftelse.

Ytterligere informasjon om angreretten finner du her: www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564/eller www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27?q=angrerett.

Ved retur belastes fraktkostnader, som trekkes fra beløpet som betales tilbake til deg. Du vil motta tilbakebetaling senest 14 dager etter at vi mottar din melding om retur.

7. Forsinkelse

Er varen ikke levert innen avtalt tid, ber vi om at du tar kontakt med oss og vi vil søke å finne en løsning så raskt som mulig. Er varen fremdeles ikke levert etter en rimelig tilleggsfrist og dette ikke skyldes forhold på din side, kan du heve kjøpet.

For andre krav som du kan ha i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 5, ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice så snart som mulig etter opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte krav, slik som krav på oppfyllelse eller heving, kan gå tapt dersom du venter urimelig lenge med å ta kontakt.

8. Reklamasjon og mangler

Skulle du oppdage en feil eller mangel ved et av våre produkter, ber vi om at du tar kontakt med vår kundeservice, så kan vi hjelpe deg. Det er viktig at du gir beskjed så raskt som mulig, helst skriftlig, og innen to måneder fra du oppdaget mangelen (reklamasjon). Du kan reklamere over mangler inntil to år fra leveringstidspunktet, og i noen tilfeller inntil fem år – dersom tingen er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

Som forbruker kan du etter omstendighetene ha krav på (i) å holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake; (ii) retting eller omlevering; (iii) prisavslag; (iv) heving; og/eller (v) erstatning.

Ønsker du retting, omlevering eller å heve kjøpet, må du gi beskjed om dette sammen med reklamasjonen (se over), eller innen rimelig tid deretter.

Ved tilbakeholdelse av hele eller deler av kjøpesummen uten at du har krav på dette, gjør vi oppmerksom på at det vil kunne påløpe renter og gebyrer ved forsinket betaling.

9. Endringer

Skrive- eller tastefeil kan dessverre forekomme. I så fall vil vi informere deg så raskt som mulig etter å ha mottatt din bestilling, og du vil få valget mellom å heve kjøpet/avtalen eller å opprettholde kjøpet på nye og rettede vilkår.

10. Konfliktløsning

Vi ønsker å forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.